Kostel sv. Havla

Náš sbor má na starost kostel sv. Havla. Běžně ho využíváme v letním období k bohoslužebným setkáním a dalším akcím.
Kostel je také možné si zapůjčit například za účelem uspořádání koncertu či výstavy, ke smutečním rozloučením, ke svatbám apod.
Neváhejte kontaktovat našeho správce Marka Havlase - tel. 608 127 422, mail: havlas.marek@seznam.cz.

Od roku 2016 jsme do kostela instalovali píšťalové varhany, které jsme zakoupili z konzervatoře v Teplicích. Na podzim 2018 byl nástroj po ustálení v novém prostředí opět regulován, v květnu 2019 byla dokončena kompletní intonace celého nástroje.
Cena za pronájem je stanovena na 2000,- za akci. (běžně trvající 3 hodiny od otevření po uzavření), za každou dlaší započatou hodinu účtujeme 500,-. Část z toho je určena správci, část na krytí provozních nákladů, zbytek slouží pro drobné udržovací práce.

Kostel sv. Havla