Kostel sv. Havla

Náš sbor má na starost kostel sv. Havla. Běžně ho využíváme v letním období k bohoslužebným setkáním a dalším akcím.
Kostel je také možné si zapůjčit například za účelem uspořádání koncertu či výstavy, ke smutečním rozloučením, ke svatbám apod.
Neváhejte nás kontaktovat.
Od roku 2016 jsme do kostela instalovali píšťalové varhany, které jsme zakoupili z konzervatoře v Teplicích. Na podzim 2018 byl nástroj po ustálení v novém prostředí opět regulován, v květnu 2019 byla dokončena kompletní intonace celého nástroje.
Cena za pronájem je stanovena na 1500,- za akci. (běžně trvající 3 hodiny od otevření po uzavření), za každou dlaší započatou hodinu účtujeme 500,-. Část z toho je určena správci, část na krytí provozních nákladů, zbytek slouží pro drobné udržovací práce.

Kostel sv. Havla