Program setkávání

Program setkávání ve sboru
v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi, nebo na faře Husova 199/15

Nedělní bohoslužby vždy v 10:00 (od května do října v kostele, jinak na faře)

Říjen - prosinec

Havelský kostel

7. října: čtené Dana Švejdarová
14. října: Hudec - bohoslužby díkůčinění za úrodu s večeří Páně
21. října: čtené Ladislav Ruml
28. října: Hudec
4. listopadu: Hudec
11. listopadu: Hudec
18. listopadu: host/čtené
25. listopadu: Hudec
2. prosince: 1. adventní neděle s VP
9. prosince: Hudec
16. prosince: dětská vánoční hra
23. prosince: Hudec
24. prosince: půlnoční (24:00)
25. prosince: Boží hod vánoční s VP - Hudec
30. prosince: Hudec

Současně s bohoslužbami (kromě prázdnin a svátků) probíhá program pro děti ("nedělka"). Letos probíráme příběhy ze Skutků apoštolských.

Pravidelná setkání v týdnu:

Pondělky:
18:30:Staršovstvo (většinou první pondělí v měsíci)

Středy:
10:00 - 11:00 biblická hodina, pokračující do cca 14:30 tzv. Veselou středou
(setkání pro starší generaci, úvodní biblický program zajišťuje farář, oběd některé z účastnic)

Čtvrtky:
19:30 - biblická hodina pro pracující (nepravidelně cca 2x v měsíci)

Pátky:
14:30 - setkání školních dětí na faře
15:30 - setkání konfirmandů na faře

Nepravidelně
Katecheze: Zájemci o konfirmaci či křest - po dohodě s farářem. Aktuálně se chystá individuální příprava jednou týdně středy, či čtvrtky.
Přednášky Křesťanské akademie: jednou v měsíci kromě prázdnin
Aktivity projektu DOMA: dvakrát měsíčně + jednou za dva měsíce beseda s žadateli o azyl
Galerie sv. Havla: pět výstav ročně v teplých měsících
Sklípek: setkání střední generace - pátek od 20:00 - dočasně zrušeno

V čase prázdnin se pravidelná setkání většinou nekonají.

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách (tj. čtvrtek 10:00 - 12:00), či jindy po domluvě na tel: 739 244 643