Program setkávání

Program setkávání ve sboru
v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi, nebo na faře Husova 199/15

Nedělní bohoslužby vždy v 10:00 (od května do října v kostele, jinak na faře)

Období prázdnin.

pozor výjimka
1. července: společné shromáždění s CČSH od 9:00 v ulici Boženy Němcové

Havelský kostel
8. července: J. Čapek
15. července: čtené L. Ruml
22. července: J. Čapek
29. července: Hudec
5. srpna: s večeří Páně - Hudec
12. srpna: M. Hofmanová
19. srpna: Hudec
26. srpna: čtené Dana Švejdarová
2. září: čtené L. Ruml

Současně s bohoslužbami (kromě prázdnin a svátků) probíhá program pro děti ("nedělka"). Letos probíráme starozákonní příběhy.

Pravidelná setkání v týdnu:

Pondělky:
18:30:Staršovstvo (většinou první pondělí v měsíci)

Středy:
10:00 - 11:00 biblická hodina, pokračující do cca 14:30 tzv. Veselou středou
(setkání pro starší generaci, úvodní biblický program zajišťuje farář, oběd některé z účastnic)

Čtvrtky:
19:30 - biblická hodina pro pracující (nepravidelně cca 2x v měsíci)

Pátky:
14:30 - setkání školních dětí na faře
15:30 - setkání konfirmandů na faře

Nepravidelně
Katecheze: Zájemci o konfirmaci či křest - po dohodě s farářem. Aktuálně se chystá individuální příprava jednou týdně středy, či čtvrtky.
Přednášky Křesťanské akademie: jednou v měsíci kromě prázdnin
Aktivity projektu DOMA: dvakrát měsíčně + jednou za dva měsíce beseda s žadateli o azyl
Galerie sv. Havla: pět výstav ročně v teplých měsících
Sklípek: setkání střední generace - pátek od 20:00 - dočasně zrušeno

V čase prázdnin se pravidelná setkání většinou nekonají.

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách (tj. čtvrtek 10:00 - 12:00), či jindy po domluvě na tel: 739 244 643