Program setkávání

Změny sborových aktivit v rámci opatření od 23. listopadu:

Aktuální omezení: bohoslužeb se účastní max. tolik osob, kolik odpovídá 30% kapacity modlitebny či kostela (pro modlitebnu tedy platí cca 30 lidí, pro kostel 50) * před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce * účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) * povinné roušky * povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); v průběhu bohoslužeb zpívá max. 5 lidí

*bohoslužby v adventu a během svátků se pak v Mladé Boleslavi konají podle klíče stanoveného staršovtvem, tedy rozděleně na dvě skupiny tak, abychom nepřekročili povolený limit.

Mladá Boleslav
29. listopadu: 9:30 skupina A (starší a ohrožení) a v 10:30 skupina B (ostatní) s VP - slouží J. Hudec - obojí na faře v Husově ulici
6. prosince: 10:00 - skupina A - L. Ruml - na faře v Husově ulici
13. prosince: 10:00 - skupina B - J. Hudec - na faře v Husově ulici
20. prosince 10:00 - skupina A - J. Hudec - na faře v Husově ulici
25. prosince: pravděpodobně varianta od 10:00 v Havelském kostele společně (dle situace připadá pro stupeň PES 4 rozdělení 9:30 - skupina A a 10:30 skupina B) - slouží J. Hudec
půlnoční v Mělnickém Vtelně ani v Boleslavi se nekonají
27. prosince: nekonají se
3. ledna: 10:00 skupina B - na faře v Husově ulici

Kovanec
6. prosince: 9:00 - J. Hudec
25. prosince: 9:00 - M. Zelinka
3. ledna: 8:45 J. Hudec s VP

*ostatní setkání se ruší
*svatby a pohřby jsou povoleny s účastí do 20ti osob.
*staršovstvo funguje pouze na dálku (maily, telefony)
*prosíme všechny členy, aby pamatovali na ty, kdo jsou osamělí, tedy ne osobní návštěvou, ale telefonicky, či jinými způsoby.
*s čímkoli obtížným volejte br. faráři, je připravený pomoci kdykoli bude třeba.
*možnost účasti na nedělních bohoslužbách se dá zařídit i virtuálně, v různých sborech naší církve je můžete sledovat on-line. Denně se opět připravuje v ústředí církve pro tuto dobu tzv. Slovo na den - vše se dá najít na adrese www.e-cirkev.cz
*pro tuto nelehkou dobu vám přejeme hodně sil a kdyby se jich nedostávalo, neváhejte se ozvat

Pravidelná setkání se nekonají!

Program setkávání ve sboru
v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi, nebo na faře Husova 199/15

Nedělní bohoslužby vždy v 10:00 (od května do října v kostele, jinak na faře)

22. října: ČKA - Závodský - 19:00 v modlitebně v Husově ulici - přesouváme - termín bude dodatečně oznámen!!!!!

Pravidelná setkání v týdnu: Budou postupně obnovena až skončí opatření vlády proti covid-19!!!!

Středy:
10:00 - 11:00 biblická hodina (setkání pro starší generaci)
15:30 - Krev

Čtvrtky:
14:30 -mladší konfirmandi
18:00 - Staršovstvo (většinou první čtvrtek v měsíci)
19:30 - biblická hodina pro pracující (nepravidelně cca 2x v měsíci)

Pátky:
14:30 - setkání školních dětí na faře
16:30 - setkání konfirmandů na faře

Nepravidelně
Katecheze: Zájemci o konfirmaci či křest - po dohodě s farářem. Aktuálně neprobíhá individuální příprava.
Přednášky Křesťanské akademie: jednou v měsíci kromě prázdnin (út, st, čt - převážně od 18:00 nebo 19:00)

Akce ve správcovském domečku
-Galerie sv. Havla: výstavy - v teplých měsících
-V břiše velryby - náš sbor od června 2019 spolupracuje s kavárnou - Aktuální program

V čase prázdnin se pravidelná setkání většinou nekonají.

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách (tj. čtvrtek 10:00 - 12:00), či jindy po domluvě na tel: 739 244 643