Program setkávání

Od 12. října rušíme bohoslužby, 11. října se ještě sejdeme!!!

Program setkávání ve sboru
v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi, nebo na faře Husova 199/15

Nedělní bohoslužby vždy v 10:00 (od května do října v kostele, jinak na faře)

Září-říjen 2020

V kostele:
4. října: Hudec
11. října: Hudec
18. října: kvůli omezení zrušeno
25. října: kvůli omezení zrušeno včetně konfirmace, ta bude v jiném termínu

Současně s bohoslužbami (kromě prázdnin a svátků) probíhá program pro děti ("nedělka"). Probíráme církevní rok...

Kovanec
4. října: Zelinka
18. října: díkčinění za úrodu s VP Hudec - nakonec také zrušeno

22. října: ČKA - Závodský - 19:00 v modlitebně v Husově ulici - přesouváme - termín bude dodatečně oznámen!!!!!

Pravidelná setkání v týdnu: Budou postupně obnovena až skončí opatření vlády proti covid-19!!!!

Středy:
10:00 - 11:00 biblická hodina (setkání pro starší generaci)
15:30 - Krev

Čtvrtky:
14:30 -mladší konfirmandi
18:00 - Staršovstvo (většinou první čtvrtek v měsíci)
19:30 - biblická hodina pro pracující (nepravidelně cca 2x v měsíci)

Pátky:
14:30 - setkání školních dětí na faře
16:30 - setkání konfirmandů na faře

Nepravidelně
Katecheze: Zájemci o konfirmaci či křest - po dohodě s farářem. Aktuálně neprobíhá individuální příprava.
Přednášky Křesťanské akademie: jednou v měsíci kromě prázdnin (út, st, čt - převážně od 18:00 nebo 19:00)

Akce ve správcovském domečku
-Galerie sv. Havla: výstavy - v teplých měsících
-V břiše velryby - náš sbor od června 2019 spolupracuje s kavárnou - Aktuální program

V čase prázdnin se pravidelná setkání většinou nekonají.

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách (tj. čtvrtek 10:00 - 12:00), či jindy po domluvě na tel: 739 244 643