Program setkávání

Změny sborových aktivit v rámci opatření od 31. května:

Aktuální omezení: bohoslužeb bude moci účastnit max. tolik osob, kolik se do našich prostor vejde při dodržení rozestupů. Před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce * účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) * povinné respirátory * povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); zpěv není omezen jinak, než respirátory. Ostatní setkání probíhají spíše dle domluvy, do 10ti osob starších 18ti let už také bez omezení.

Bohoslužby Mladá Boleslav v 10:00 - v kostele sv. Havla
6. června: M. Marková
13. června: J. Hudec
20. června: se křtem J. Hudec
27. června: čtené L. Ruml
4. července: P. Sivák
11. července: J. Hudec
18. července: čtené D. Švejdarová
25. července: M. Šimek
1. srpna: J. Hudec
8. srpna: L. Ruml
15. srpna: M. Marková
22. srpna: J. Hudec
29. srpna: P. Sivák
5. září: J. Hudec

Bohoslužby Kovanec v 8:45
6. června: Hudec
20. června: Zelinka
4. července: Zelinka
18. července: Zelinka
1. srpna: Hudec
15. srpna: Zelinka
5. září: Hudec

Pravidelná setkání se konají naživo, po dohodě případně on-line v této virtuální místnosti - https://meet.jit.si/FSCCEMladaBoleslav!

Program setkávání ve sboru
v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi, nebo na faře Husova 199/15

Nedělní bohoslužby vždy v 10:00 (od května do října v kostele, jinak na faře)

Pravidelná setkání v týdnu:

Středy:
10:00 - 11:00 biblická hodina (setkání pro starší generaci) - nekoná se!
15:30 - Krev - po domluvě!

Čtvrtky:
14:30 - mladší konfirmandi
18:00 - Staršovstvo (většinou první čtvrtek v měsíci)
19:30 - biblická hodina pro pracující (nepravidelně cca 2x v měsíci)

Pátky:
14:30 - setkání školních dětí na faře
16:30 - setkání konfirmandů na faře

Nepravidelně
Katecheze: Zájemci o konfirmaci či křest - po dohodě s farářem. Za dodržení opatření lze i naživo!
Přednášky Křesťanské akademie: jednou v měsíci kromě prázdnin (út, st, čt - převážně od 18:00 nebo 19:00)

Akce ve správcovském domečku
-Galerie sv. Havla: výstavy - v teplých měsících
-V břiše velryby - náš sbor od června 2019 spolupracuje s kavárnou - Aktuální program

V čase prázdnin se pravidelná setkání většinou nekonají.

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách (tj. čtvrtek 10:00 - 12:00), či jindy po domluvě na tel: 739 244 643