Program setkávání

Aktuální omezení: bohoslužeb bude moci účastnit max. tolik osob, kolik se do našich prostor vejde při dodržení rozestupů. Před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce * účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) * povinné respirátory * povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); zpěv není omezen jinak, než respirátory.

Nedělní bohoslužby se konají vždy v 10:00 (od května do října kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi, nebo na faře Husova 199/15)

Bohoslužby v Mladé Boleslavi v září a říjnu - 10:00 v kostele sv. Havla
5. září: J. Hudec - se křtem M. Vackové
12. září: společné bohoslužby s Církví bratrskou - vede J. Serbus
19. září: J. Hudec - s výročním sborovým shromážděním
26. září: host/čtené
3. října: J. Hudec
10. října: J. Hudec
17. října: J. Hudec - díkčinění za úrodu s VP
24. října: J. Hudec

Bohoslužby Kovanec v 8:45
5. září: J. Hudec
19. září: nekonají se - sejdeme se společně v 10:00 v Mladé Boleslavi a následně proběhne sborové shromáždění
3. října: M. Zelinka
17. října: J. Hudec - díkčinění s VP

Pravidelná setkání se po prázdninové pauze začnou konat snad naživo, po dohodě případně on-line v této virtuální místnosti - https://meet.jit.si/FSCCEMladaBoleslav!

Pravidelná setkání v týdnu:

Středy:
10:00 - 11:00 biblická hodina (setkání pro starší generaci)
15:30 - Krev - po domluvě!

Čtvrtky:
14:30 - mladší konfirmandi
18:00 - Staršovstvo (většinou první čtvrtek v měsíci)
19:30 - biblická hodina pro pracující (nepravidelně cca 2x v měsíci)

Pátky:
14:30 - setkání školních dětí na faře
16:30 - setkání konfirmandů na faře

Nepravidelně
Katecheze: Zájemci o konfirmaci či křest - po dohodě s farářem. Za dodržení opatření lze i naživo!
Přednášky Křesťanské akademie: jednou v měsíci kromě prázdnin (út, st, čt - převážně od 18:00 nebo 19:00)

Akce ve správcovském domečku
-Galerie sv. Havla: výstavy - v teplých měsících
-V břiše velryby - náš sbor od června 2019 spolupracuje s kavárnou - Aktuální program

V čase prázdnin se pravidelná setkání většinou nekonají.

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách (tj. čtvrtek 10:00 - 12:00), či jindy po domluvě na tel: 739 244 643