Granty - poděkování

Náš sbor využívá na svou činnost také možnost všelijakých grantů. Za veškrou podporu jsme moc vděční. Zde najdete všechny subjekty, která nás podpořily, či podporují.

Rok 2023
1. Grant na výuku češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny od Diakonie ČCE. Byli jsme podpořeni částkou 60tis.

2. Grant Města Mladá Boleslav na multižánrový festival Havloděj - 50tis.

3. Podpora volnočasových aktivit s Ukrajinci od LWF - 72tis.

4. Z roku 2022 se do letoška přesunula realizace projektu na vybudování DČOV z prostředků určených na Diakonické a rozvojové projekty ČCE - sekce životní prostředí.

Rok 2022
1. Město Mladá Boleslav podpořil tradiční multižánrový festival Havloděj částkou 46 358,- Kč.

2. Diakonické a rozvojové projekty ČCE - sekce životní prostředí, nám prodloužilo možnost pro zbudování domácí čistírny odpadních vod na sborové chalupě v Bílém Potoce pod Smrkem - projekt se protáhnul kvůli komplikacím při získávání povolení.

3. Diakonie ČCE nám poskytla 25tis. na pomoc Ukrajině a k tomu 15tis. na režjní výdaje a zajištění výuky češtiny pro válečné uprchlíky.

4. HEKS nám poskytl částku 100tis. na úpravy sborových prostor pro možnost ubytování lidí prchajících před válkou z Ukrajiny.

5. Kromě vlastních sbírek, ze kterých (velkou část jsme odeslali na podporu organizací pomáhajících přímo na Ukrajině) také podporujeme uprchlíky v rozličných situacích v ČR (například výpomoc s vypravením pohřbu, potravinová a další materiální pomoc pro ubytovnu v Bezděčíně, průběžná výpomoc s neočekávanými výdaji rodinám, které se uprchlíků ujaly...), jsme od partnerského sboru v Hoofddorpu získali podporu 10tis EUR, které pomáhají krýt tyto výdaje.

Rok 2021
1. V roce 2021 jsme získali grant pro práci s mláděží od nadačního fondu Škodu auto . a.s. Mohli jsme pořídit dvě plastové kanoe (v ceně přes 40 tis Kč), a s jednou skupinou vyrazit na vodu. Projekt se jmenuje "Po vodě k přírodě, a tak jsme při pobývání na řece Orlici s dětmi sbírali boty uvízlé na březích. Jeden úsek byl obzvláště výživný, sezbírali jsme asi 30 bot, a podařilo se najít dokonce jeden komplet pár. Nadační fond akci podpořil částkou 30 tis. Moc děkujeme.

2. Za pomoci církevních mikroprojektů jsme letos pořídili nejen pro mladé, kteří se na faře setkávají venkovní pingpongový stůl. Za podporu děkujeme Poděbradskému seniorátu ČCE.

3. Město Mladá Boleslav letos podpořilo dva naše projekty - tradiční festival Havloděj (v červnu 2021 - podpora přes 30tis) a projekt s názvem Připomínky (sestává z akcí připomínka J. A. Komenského při Noci kostelů, 21. srpna - výročí okupace a 17. listopadu - výročí Sametové revoluce - podpora přes 20 tis.).

4. Diakonické a rozvojové projekty ČCE - sekce životní prostředí, nám v letech 2021 a 2022 dovolí zbudovat na sborové chalupě v Bílém Potoce pod Smrkem domácí čistírnu odpadních vod.

5. Rokem 2021 skončil projekt výstav v Galerii sv. Havla, který byl v letech 2019-21 z velké části financován za pomoci zdrojů Agosto Foundation. Děkujeme za možnost otevírat místní komunitě obzory i na poli výtvarného umění.