Historie

Kostel sv. Havla
Kostel sv. Havla byl původně hřbitovní a byl postaven na místě hřbitova, založeném v roce 1539. V polovině 16. století byl sklenut a v 18. století byl přestavěn do barokní podoby. Kostel je jednolodní, podoba je goticko-renesanční s půlkruhově uzavřeným presbytářem, u něhož je přilehlá severní sakristie a západní hranolová věž, přistavěnou v roce 1735. Okna jsou hrotitá, bez kružeb. Při jižní straně je renesanční portál, který je bohatě zdoben tesaným věncem v tympanonu. Loď je sklenuta valenou klenbou s lunetami. Presbytář je sklenut původním žebrovým závěrem z poloviny 16. století, zděná kruchta na třech obloucích. V současnosti byl kostel zrekonstruován pro účely Sboru Českobratrské církve evangelické. Uvnitř jsou umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, především náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty. Varhany jsou skříňové z počátku 18. století.
Dle: Aleš Marek /Umělecké památky Čech, svazek druhý. V roce 1978 vydala Academia Praha

Church of St. Gall
Late Gothic Church of St. Gall in Mladá Boleslav was erected as cemetery church of the plague cemetery in the year 1539. Renaissance church's vaulting was finished around year 1600. In the second third of the 18th century church was rebuilt in Baroque style. The church was closed down in the 1950s, and only after the year 1989 it was reconstructed. Now it is used by the protestant Church of the Bohemian Brethren. Inside the church you can find valuable Renaissance and Baroque gravestones from the original cemetery - among others, the gravestone of the bishop of the Union of Bohemian Brethren, Jan Augusta.

Kostel sv. Havla - Historie