Svatba, křest, pohřeb

Svatba: Naše církev ví, že svatba je závažná chvíle, plná radosti ale i bázně a třesení. Proto nábízí snoubencům možnost provést je touto chvílí, slíbit si manželskou věrnost a lásku před Hospodinem a prosit o jeho pomoc a požehnání na společné životní cestě. To se děje několika přípravnými sezeními s farářem sboru a následným svatebním obřadem. Nejčastěji se k této příležitosti využívá kostel sv. Havla. Snoubencům doporučujeme už od počátku svatebních příprav domlouvat termín v součinnosti s farářem a v dostatečném předstihu.

Křest: Evangelická církev křtí jak dospělé, tak i děti na základě vyznání víry jejich rodičů. Máte-li zájem o křestní přípravu, obraťte se na našeho faráře.

Pohřeb: Součástí služby církve je také provázení v těžkých chvílích života i na jeho konci. Proto ke službě faráře náleží konat i rozloučení se zesnulými. K tomu je možné využít buď kostel, či sborovou místnost na faře.

Upozornění: Pokud se rozhodnete oslovit pro některou z těchto důležitých životních událostí faráře, prosíme o včasné domlouvání. Zvlášť u rozloučení, která se často řeší ve spěchu, je potřeba sladit časové možnosti faráře nejen s možnostmi a přáními rodiny ale také s požadavky pohřební služby.