Svatba, křest, pohřeb

Svatba: Naše církev ví, že svatba je závažná chvíle, plná radosti ale i bázně a třesení. Proto nábízí snoubencům možnost provést je touto chvílí, slíbit si manželskou věrnost a lásku před Hospodinem a prosit o jeho pomoc a požehnání na společné životní cestě. To se děje několika přípravnými sezeními s farářem sboru a následným svatebním obřadem. Nejčastěji se k této příležitosti využívá kostel sv. Havla. Snoubencům doporučujeme už od počátku svatebních příprav domlouvat termín v součinnosti s farářem a v dostatečném předstihu.
Mnozí snoubenci se také ptají, kolik obřad z hlediska církve stojí. Pokud se koná v kostele sv. Havla, je třeba počítat s pronájmem 2000,- (na pokrytí služeb a odměnu správci), pokud se obřad koná na jiném místě (louka, skály, les, zámek, statek...) je třeba zaplatit sboru 1-3tis (dle možností snoubenců). Tento příspěvek se týká povinných odvodů za pracovníky církve - faráře, které církev pravidelně školí a vysílá nejen do služby v konkrétním sboru, ale také ke službě veřejnosti, pod kterou právě svatby spadají.
K tomu je zvykem ještě nějaký příspěvek faráři na pokrytí cesty či pohonných hmot, výdajů spojených s úředními úkony, a taky na čas strávený přípravou a realizací obřadu, který si často musí vyšetřit nad rámec vlastních pracovních povinností. Včetně předsvatebních rozhovorů, tvorby promluvy a dojezdu na místo to celkem zabere 15-25 hodin.

Křest: Evangelická církev křtí jak dospělé, tak i děti, ty na základě vyznání víry jejich rodičů. Máte-li zájem o křestní přípravu, obraťte se na našeho faráře či farářku. Příprava dospělého sestává z delšího cyklu setkávání za účelem seznámení se s církví, s věroučnými texty, prostě s tím nejdůležitějším kolem křesťanské víry. Příprava křtu dětí se odehrává také v několika setkáních s rodiči.

Pohřeb: Součástí služby církve je také provázení v těžkých chvílích života i na jeho konci. Proto ke službě faráře náleží konat i rozloučení se zesnulými. K tomu je možné využít buď kostel, či sborovou místnost na faře. I k pohřbu je nutné setkání s duchovním k rozhovoru s pozůstalými.

Pokud se rozhodnete oslovit pro některou z těchto důležitých životních událostí faráře, prosíme o včasné domlouvání. Zvlášť u pohřebních shromáždění, která se často řeší ve spěchu, je potřeba sladit časové možnosti faráře nejen s možnostmi a přáními rodiny, ale také s požadavky pohřební služby. Farář si musí nad rámec běžných povinností vyšetřit 10-15 hodin navíc na rohozhovor, přípravu obřadu a další úkony.