O nás

Kostel sv. Havla
Fara

V souvislosti výjimečnou situací sledujte prosíme záložku Program setkávání!!!! http://boleslav.evangnet.cz/program-setkavani

Farní sbor ČCE v Mladé Boleslavi vznikl spojením kazatelských stanic dvou tolerančních sborů (založených po tolerančním patentu 1781) První náležela k reformovanému sboru v Mělnickém Vtelně, druhá k luterskému sboru v Kovánci. Sloučením těchto dvou tradic (reformované a luterské) vznikla nejen sama Českobratrská církev evangelická roku 1918, ale právě i mladoboleslavský sbor (o rok později 1919). V současné době se nás o nedělích schází průměrně okolo 35. Společenství tvoří několik rodin s dětmi, střední a starší generace, mládež ve sboru pomalu dorůstá. Od roku 2021 máme na starost i novou kazatelskou stanici vzešlou ze sloučení se sborem v Kovanci.

Jsme společenstvím křesťanů, vyznávajícím svou víru civilním způsobem. To znamená, že se nevzdáváme vlastního kritického myšlení. Naše církev nabízi jakousi alternativu střízlivého křesťanství ke křesťanství katolickému, a svou tolerancí a otevřeností je alternativou církvím exklusivním.
Bohoslužby jsou poměrně strohé, zaměřené na Písmo a jeho zvěst. Ve zpěvech navazujeme na dlouhou tradici, táhnoucí se až ke kořenům reformace české a světové, takže v našem kancionálu najdete písně i z dávného středověku. Se stejnými nápěvy (např. Ženevských žalmů) se setkáte v evangelických církvích po celé Evropě i ve světě. A ač už jejich texty někdy bývá složité vnímat v plném rozsahu, patří i ty nejstarší písně mezi velmi oblíbené, snad proto, že mohou k člověku promlouvat v každé době.

Bohoslužby, které jsou centrem sborového života, se konají pravidelně každou neděli od 10:00 hodin.
V letním období se scházíme v kostele sv. Havla, od podzimu do jara pak v modlitebně v Husově ulici.

Ve sboru se schází ke katechezi (setkávání nad Biblí) několik skupin různých generací, děti, dospělí i senioři. Jednoročně pořádáme v parku u kostela multižánrový festival "Havloděj" plný divadel a hudby. Nově zkoušíme využít také galerii ve správcovském domečku k různým výstavám a kulturním programům, poprvé se ji podařilo po dlouhé době otevřít v rámci Noci kostelů 2017. Na půdě sboru se konají přednášky Křesťanské akademie otevřené veřejnosti. Škála aktivit je poměrně široká, od menších kulturních akcí po pobyty pro děti. Jsme první Hatefree zónou v Mladé Boleslavi.