Krev

Milí přátelé, bratři a sestry, od listopadu roku 2019 byla v našem sboru obnovena tradice psaní vlastního časopisu pod názvem Krev.
Tento trochu provokativní název se bude postupem času měnit a poodkrývat v různých souvislostech. Klade si za cíl pobavit, informovat i se ohlížet. Chce jen volně a nedokonale navázat na zašlou slávu sborových časopisů, jako bylo Svítání či Mladoboleslavský posel. Předsevzetí měsíčníku je ve hře, ale střízlivé odhady ohlašují spíše občasník. Bude vycházet, dokud bude o čem psát a dokud bude energie.
Vy, kdo se krve nebojíte, si můžete toto periodikum zakoupit v tištěné podobě za pět korun českých při nedělním shromáždění nebo při zvláštních akcích sboru. Starší čísla jsou volně přístupná v archivu časopisu níže.

Redakce

 • šéfredaktor:
 • Jonatan Hudec

 • redaktoři:
 • Josefína Hudcová
  Adam Švejda

  Kontakt
  josefinahudec@seznam.cz

  Archiv
  I. ročník
  Krev I
  Krev II
  Krev III
  Krev IV