Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Husova 199/15, Mladá Boleslav

Farář sboru: Jonatan Hudec
telefon: 739 244 643
mail: jonatan.hudec@evangnet.cz

Kurátoka sboru: Dana Švejdarová
telefon: 734 225 473
mail: dana.svejdarova@centrum.cz
Bankovní spojení: 480750379/0800
IČO: 42718473