Organizace

Naše církev a s ní i náš sbor se vyznačuje vysokou mírou myšlenkové tolerance a názorové svobody. Tomu odpovídá i její struktura, která je podobná demokratickému zřízení - zdola. Má tři stupně. Sborové shromáždění, seniorátní shromáždění - konvent, a celocírkevní shromáždění - synod. Sbor - místní společenství křesťanů - minimálně jednoročně zasedá ke svému sborovému shromáždění. To si pak volí si své zástupce do správního orgánu (staršovstva), a do vyšších shromáždění (na seniorátní a celorepublikové úrovni) a také si volí svého duchovního správce, faráře (vysokoškolsky vystudovaného teologa) či jáhna (s částečným či jiným teologickým vzděláním). Mladoboleslavský sbor má staršovstvo čítající 8 lidí a svého faráře. Ti se společně starají o chod sboru, o praktický i duchovní život našeho společenství.

Informace o pořádaných setkáních najdete v kolonce "program setkávání." Kromě schůzí staršovstva jsou všechna setkání otevřená každému, kdo by měl zájem se s naší církví seznámit.