Sborová chata

!!!!Bohužel v současné době nemůžeme poskytovat ubytovací služby až do odvolání!!!!

Nejen ke sborovým akcím máme k dispozici chatu v krásném prostředí Jizerských hor, s kapacitou 25 lůžek v létě, a 8 - 10 v zimě.
Bližší informace k možnosti půjčení chaty (třeba na víkend nebo týden) získáte na mailové adrese boleslav@evangnet.cz, nebo kontaktujte faráře sboru tel. 739 244 643.

Prosba o pomoc s opravou střechy v Bílém Potoce
Po letech shánění a následného odkládání velmi potřebné opravy střechy na sborové chalupě se podařilo sehnat firmu, která dílo provede. Už je jasný termín předání staveniště. Oprava to bude nad očekávání nákladná - jen samotné práce bez vedlejších nákladů, se vyšplhají na 659 tis. Při rozsáhlejší debatě o tom, jestli má smysl chalupu i nadále udržovat, jsme na staršovstvu nakonec téměř jednomyslně hlasovali všichni pro. Je s ní spojená spousta zážitků a i nadále vidíme potenciál v různých setkáních a akcích, které tam můžeme pořádat. Když se zde před pár lety podařilo zbudovat kuchyň, zvýšil se i zájem ostatních členů církve k návštěvám a pobytům v Jizerských horách. Chalupa je teď využívána nejen v průběhu letních prázdnin, ale i behěm roku o víkendech. Slouží tak nejen sboru, ale i mnoha jiným skupinám z církve i mimo ni. Jelikož se ale teď se sborovými prostředky v případě provedení této rekonstrukce pohybuje sborový rozpočet na hraně, rozhodlo se staršovstvo sboru otevřít dlouhodobější sbírku darů určených právě na tuto opravu. Věříme, že se v řadách těch, kdo na chalupu rádi jezdí a mají k ní nějaký vztah, najdou tací, kteří by na tuto opravu přispěli. Své příspěvky můžete posílat na účet sboru (480750379/0800) buď s variabilním symbolem 999 nebo do poznámky uvádějte text "dar BP". Stejně jako na ostatní dary, se i na tento vztahuje možnost odečíst od základu daně. Děkujeme předem za vaši ochotu nám pomoci!!!!

Pro vše kolem rezervací se podívejte do záložky obsazenost http://boleslav.evangnet.cz/sborova-chata/obsazenost

Po špatných zkušenostech s nekonečným hubením blech se uchylujeme k zákazu domácích zvířat. Likvidace obtížného hmyzu je složitá a stojí moc peněz. Děkujeme za pochopení.

Sborová chata